Česká komora fitness o.s.

Česká komora fitness o.s.

Česká komora fitness je jedinou odbornou organizací zastupující zájmy sektoru fitness v České republice. 

Dlouhodobý cíl České komory fitness vychází preventivní kampaně Česko se hýbe, která propaguje pravidelnou fyzickou aktivitu v každodenním životě jako jedno z nejvýraznějších preventivních opatření v boji proti civilizačním onemocněním. Fitness sektor může díky svým službám v tomto boji sehrát zcela zásadní roli. Sekundárně může přinést výrazné ušetření státních nákladů na zdravotní péči osob trpících nadváhou, obezitou a dalšími souvisejícími chorobami. Proto je nutné začít budovat podmínky pro vzájemnou spolupráci fitness sektoru s lékaři a zdravotními pojišťovnami. Jednou ze základních podmínek je nastavení jasných standard znalostí a dovedností a kvalitiy služeb fitness profesionálů a vytvoření platformy pro jejich vyhledávání – funkční registr.

ČKF chce v úzké spolupráci se svými členy jasně nastavit minimální úroveň toho co má umět a znát fitness profesionál a jak a kdo to prověří v souladu s evropskými standardy. K tomu využívá Evropský kvalifikační rámec (European Qualifications Framework – EQF), který se do českého systému promítá v projektech Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK). Krátkodobým cílem ČKF je vyjednávání konkrétních výhod pro podnikatelské aktivity svých členů ve fitness sektoru nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nabízí členství pro fyzické osoby (lektory, trenéry, školitele), nebo pro právnické osoby (provozovatele, školící centra).


Více informací na www.ceskakomorafitness.cz.

Pro dotazy použijte e-mail: info@ceskakomorafitness.cz