Strategie pro sektor fitness a outdoor vybrána v Londýně

24.09.2014 21:30

60 organizací zastupujících zaměstnance a zaměstnavatele z 20 různých zemí Evropy se sešlo 17. září na plenárním setkání DIAL projektu v Londýně, aby se společně s evropskou iniciativou shodli na návrzích, které budou ovlivňovat možnosti sociálního dialogu, mobility pracovníků, vzdělávání a reprezentování sektoru na evropské úrovni.

Na setkání představili své názory a možnosti jak zástupci Evropské komise, stejně jako Chartered Society of Physioterapy, kteří již v oboru fyzioterapie mají bohaté zkušenosti s budováním sociálního dialogu v Británii. Nechyběli ani zástupci UNI-Europa, kteří zastupují zaměstnance z fitness sektoru v rámci celé Evropy. Jednoznačným závěrem prezentací jednotlivých organizací byl fakt, že dobré vztahy se zaměstnanci mohou jednoznačně podporovat růst celého fitness sektoru.

V rámci konference zazněla mimo jiné informace o počtech uživatelů fitness zařízení, kterých je v celé EU celkem 46 milionů a fitness se tak stává největším „sportem“ v rámci EU, dle Eurobarometru.

EHFA/EuropeActive, zastupující zaměstnavatele v evropském fitness sektoru a EC-OE, zastupující zaměstnavatele z outdooru se s účastníky konference shodli s drobnými změnami na pokračování úspěšné spolupráce v sociálním dialogu a definování celého sektoru, který je společně pojmenován jako Active Leisure (v předkladu, atktivní trávení volného času).

Cliff Collins, programový ředitel EHFA k tomu dodává: „Výsledky projektu DIAL a obzvláště našeho londýnského setkání předčila očekávání. Měli jsme obrovskou příležitost zjistit jak si stojíme od zaměstnavatelů po celé Evropě, kteří nám nyní pomohli pokračovat v naší práci, která je založena na pevném mandátu.“

Kompletní plán a výstup z DIAL projektu bude představený Evropské komisi v říjnu. Více informací o DIAL projektu najdete na stránkách EHFA: https://www.ehfa-programmes.eu/node/12.


-red-
Foto: EHFA/Active Europe