Jana Hubačová: FISAF.CZ je silným hráčem na poli vzdělávání ve fitness

11.11.2013 16:57

Český svaz aerobiku, fitnessu a tance je znám veřejnosti spíše jako organizace spojená se závodním aerobikem. Není to ale rozhodně jeho jediná funkce. Stejně důležitou úlohu hraje  FISAF.CZ  na poli vzdělávání sportovních lektorů. Již v minulosti jsme v této souvislosti psali o absolventech kurzů za podpory Evropské unie: FISAF a evropské dotace pomáhají novým instruktorům

FISAF disponuje propracovaným, několikastupňovým vzdělávacím systémem, který na náš pracovní trh dodává zkušené a kvalifikované „lektory sportu“. Každý frekventant projde rukama profesionálů jak z oblasti anatomie a fyzio-diagnostiky, tak i zkušených cvičitelů s léty odborné praxe.
 

V této souvislosti jsme vyzpovídali Janu Hubačovou, manažerku vzdělávacích akcí FISAF.CZ.

 

Pro koho jsou kurzy určeny?

„Kurzy jsou určeny pro milovníky pohybu, pro ty, kteří např. už chodí cvičit na nějaké lekce a chtěli by se stát sami lektory, nebo pro lektorky, které si chtějí rozšířit vzdělání o další obor cvičení, nebo i pro ty, kdo nemají žádnou praxi, ale mají rádi pohyb a chtějí se o něm něco dozvědět. Jen tak, sami pro sebe."

 

V současné době, kdy je na trhu práce relativně málo pracovních příležitostí, využívají lidé vaše vzdělávací kurzy i jako rekvalifikační?

„Ano a hodně. Dokonce se hlásí i lidé, kterým kurz proplácí příslušný úřad práce, kde jsou hlášeni jako nezaměstnaní. Máme akreditaci Ministerstva školství, takže každý náš absolvent po úspěšných závěrečných zkouškách získává certifikát. V současnosti nabízíme rekvalifikaci celkem v 8 oborech.“

 

Jaké certifikáty účastníci obdrží, jaké jsou jejich možnosti?

„Po ukončení celé rekvalifikace získávají absolventi jednak diplomy z jednotlivých kurzů a také Osvědčení k vystavení živnostenského listu. Na základě právě tohoto osvědčení jim příslušné živnostenské úřady vystaví živnostenské listy na živnost vázanou „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“. S tímto živnostenským listem již mohou sami podnikat. Velkou výhodou naší školy je i to, že jako jedna z mála v České republice nabízí absolventům i vydání mezinárodního certifikátu, který má platnost v členských zemích FISAF International.  Absolventi jsou na jejich základě oprávněni lektorovat i v zahraničí.“

 

Z jakých konkrétních oborů si zájemci u vás mohou vybrat?

„Pro zájemce o klasiku nabízíme rekvalifikaci v oblasti aerobiku a bodystylingu. Pro zájemce o vedení pomalejších hodin nabízíme kurz Body and Mind, jógy nebo  Pilates. Dále je možné zaměřit se na dětská cvičení a pohybové aktivity dětí a mládeže. A jelikož jako FISAF.CZ máme blízko ke sportovnímu aerobiku, v naší nabídce je samozřejmě i kurz instruktora sportovního aerobiku -  absolvent je připravený trénovat zájemce o soutěžení u FISAF.CZ, popř. dalších organizací. Stranou nezůstává ani oblast fitness, jelikož v nabídce nechybí ani kurz pro fitness instruktory.“

 

Jakou máte zpětnou vazbu od svých absolventů? Jak se jim ve zvoleném oboru daří?

„Kromě běžné nabídky kurzů pro zájemce z řad široké veřejnosti, organizujeme také dva projekty z Evropského sociálního fondu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. A za podpory rozpočtu ČR: Podpora uplatnění osob ve fitness profesích a Podpora uplatnění osob ve fitness profesích II. V projektu jsme podpořili osoby, které pečují o děti do 15 let a oba projekty mají nebývalý ohlas z řad jeho absolventů. Mnozí z nich již začali podnikat v oblasti fitness.

I běžní zájemci o naše rekvalifikace nám dávají zpětnou vazbu, co vše jim naše školení přineslo a jak jim ulehčilo vstup do procesu podnikání v oboru fitness. Řada z nich je dnes úspěšnými lektory.“

 

Autor: Karel Jarušek

Foto: FISAF.CZ

Diskuze k článku: Jana Hubačová: FISAF je silným hráčem na poli vzdělávání ve fitness

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.