Fitness dětem přístupné

23.09.2013 11:43

Je běžnou praxí, že fitness centra nabízí možnost hlídání dětí během cvičení rodičů. Není tak běžné, aby do fitness center chodily cvičit i děti. Nabízí se otázka, jestli je vůbec vhodné a zdraví prospěšné, aby děti ve vývinu posilovaly. Nepřestanou růst? Neublíží si?

Bylo sepsáno mnoho studií, které se pokoušely tyto otázky zodpovědět. V zásadě se shodly na tom, že cvičení včetně posilování je pro děti prospěšné, a to v každém věku, ale jen za určitých podmínek. Především by dítě mělo mít odborné vedení, je nutná kontrola správnosti provedení cviků. Dále je třeba přizpůsobit zátěž dítěti. Není proto vhodné, aby dítě posilovalo na strojích uzpůsobených pro dospělé.

 

Jediným výrobcem strojů pro děti je Panatta Sport. Stroje jsou uzpůsobeny pro děti jak nízkou zátěží, tak vzhledem, protože cvičení by mělo dítě především bavit. Od srpna je také možné si dětské stroje vyzkoušet v Platinum Fitness v Krakówě. 

V českých fitness centrech většinou děti na strojích necvičí, vstup je často omezen věkovou hranicí. Přesto se fitness centra dětem otevírají, alespoň formou posilování s náčiním. Například od poloviny září mohou děti posilovat s overbally, švihadly, obručemi a dalšími pomůckami ve Fitness Style Clubu v Praze. V brněnském AC Fitness mohou cvičit s Flexi-bary. Posilování s malou zátěží nevede k zástavě růstu, naopak cvičení stimuluje správný vývoj svalové hmoty a rozvoj kostry dítěte. Posilování pod odborným vedením vede k posílení především svalového pouzdra a podporuje tak zdravé držení těla a správný vývoj páteře. Toto tvrzení je podpořeno i studiemi, které jsou k dispozici ke stažení.

A jaký je správný věk pro silové cvičení? Dr. Faigenbaum, který založil stránky www.strongkid.com, říká: "Jakýkoli věk je vhodný věk. Ale zdá se, že je něco zvláštního na době přibližně od 7 do 12 let věku. Nervový systém je velmi tvárný. Děti jsou velmi zapálené. Zdá se to být jako ideální čas pro vytvoření silné vazby mezi získáváním síly a pohybovými vzorci. A pokud dobře postavíte tréninkový plán," dodává, "bude to taková zábava, že děti vůbec nenapadne, že právě prochází silovým tréninkem.”

 

Autor: Klára Trefná

Zdroje: www.panatta.cz, www.fitstylclub.cz,  www.acbrno.cz , www.strongkid.comwww.well.blogs.nytimes.com
Foto: www.panattasport.com, www.acbrno.cz

Diskuze k článku: Fitness dětem přístupné

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.