Budoucnost vzdělávání, aneb e-learning ve fitness

20.02.2014 18:52

V minulém týdnu se, v rámci projektu financovaného z grantu EU, konalo setkání zástupců 3 zemí ve španělském Madridu. Toto setkání bylo součástí projektu FELT2 o využití e-learningu pro vzdělávání ve fitness. Když jsem poprvé slyšel, že by se snad lektoři, nebo trenéři měli vzdělávat na základě tutoriálů předtočených na kameru, trochu mně to popravdě vyděsilo. Nicméně i proto jsem byl rád, že jsem dostal možnost se tohoto setkání za Českou komoru fitness zúčastnit.
V rámci našeho setkání se rozvinula velmi zajímavá diskuze na téma vzdělávání odborného personálu fitness (trenéři, lektoři) vůbec. Oproti ostatním zemím Evropy v tomto nejsme nijak výrazně pozadu. Po schválení alespoň prvních profesních kvalifikací, je naopak nutno říct, že slušně držíme krok.

 

E-learning je mrtev, ať žije Blended learning

Nepochybně je jasné, že nové technologie nezastavíme. Tedy e-learning je v současné chvíli naprosto běžným standardem vzdělávání i na některých oborech vysokých škol, nebo například vzdělávání typu MBA a i Evropská unie si uvědomuje, že v tom je budoucnost. Jak ale tento typ vzdělávání zakomponovat do vzdělávání odborníků ve fitness? Od mojí kolegyně Jany Havrdové zaznívala velmi jasná nedůvěra v to, že bychom měli snad lektory a trenéry vzdělávat přes webkameru. Diskuze však nabrala zajímavé obrátky k, pro nás novému, termínu blended learning. Christian Pierar, zastupující mj. belgickou asociaci FITNESS.BE, tento termín velmi dobře vysvětlil. Blended learning je pro tento typ vzdělávání naprosto dokonalý. Část znalostí a dovedností získá účastník vzdělávání prostřednictvím online vzdělání. Jako příklad uvedl například anatomii. Proč by musel účastník kurzu sedět v učebně a studovat anatomii, která mu může být stejně dobře vysvětlena i pomocí propracované metody e-learningu?
A co ostatní části vzdělání? Dnes na principu e-learningu pracují například pre-choreografické styly typu Les Mills. Na 3 měsíce je vždy jasně nastavená choreografie, soustava cviků, hudba, souslednost jak jdou cviky za sebou. A každý lektor je povinen se novou choreografii před datem uvedení naučit z dodaného DVD. Samozřejmě, že to nemůže dobře fungovat pro volné taneční styly, ale ani pro ostatní styly, které mají dané volné pole působnosti a je 

jen na schopnosti lektora a jeho znalostech, jak lekci poskládá. Proto blended learning. Tedy mix vzdělávání, kdy část je předána vyučujícími studentovi elektronickou formou nahrávky, či tutoriálu, tedy průvodce problematikou. Druhá část pak vyžaduje nezbytnou účast studenta při praktických jednotkách vzdělávání a také při závěrečných zkouškách.
Můžeme se na tento typ vzdělávání možná koukat přes prsty. 
Ale stejně jako je dnes e-learning běžnou praxí u různých typů kurzů na soft skills, je i pro sektor fitness tato forma vzdělávání budoucností, která nás nemine. Je pak na jednotlivých vzdělávacích organizacích, jak se výzvy čistého e-learningu či možná vhodnější formy kombinovaného studia e-learningu a prezenčního studia chopí a jakou jí dokáží dát kvalitu. A Česká komora fitness je tu od toho, aby pomohla nastavit jasné standardy této formy vzdělávání vycházející ze zahraničních zkušeností.
 

Autor: Karel Jarušek
Foto: Freedigitalphotos.net

Diskuze k článku: Budoucnost vzdělávání, aneb e-learning ve fitness

E-learning

Martin | 30.10.2014

Zdravím, pěkný a zajímavý článek. Dnes je možné vše, například absolvovat s takto online různé zákonné kurzy https://www.zakonnaskoleni.cz/ , kurzy jazyků a podobně, vůbec mě nepřekvapuje, že už i fitness.

Přidat nový příspěvek