Podnikání ve fitness - Co je nutné k založení podnikání

30.01.2014 13:59

Jak jsme si řekli v minulém díle našeho seriálu, podnikat v oblasti fitness můžete dvěma způsoby. Buď je možné podnikat jako fyzická osoba, v tomto případě k tomu potřebujete živnostenské oprávnění, nebo budete podnikat jako právnická osoba. V tomto článku si blíže rozebereme podmínky, které potřebujete splnit, abyste se dopracovali k samotnému provozování fitness centra.

 

Fyzická osoba

Pokud se rozhodnete pro podnikání jako FO, je potřeba získat živnostenský list. Jako první krok se musíte zaregistrovat na živnostenském úřadě a také vyplnit tento formulář: http://download.mpo.cz/get/28675/51080/585285/priloha017.pdf.

Je také potřebné doložit občanský průkaz, potvrzení o zaplacení správního poplatku (1000 Kč) a také doklad, který prokazuje právní důvod k užívání daných prostor. Tento doklad ovšem nemusíte přikládat v případě, že prostory pro vaše podnikání jsou zároveň místem vašeho trvalého bydliště. To znamená, že pokud máte prostory pro vaše fitness centrum například v pronájmu, je třeba doložit nájemní smlouvu.

Mezi výhody podnikání na živnost můžeme určitě zařadit nízkou administrativní a právní náročnost, například není potřeba mít žádný základní kapitál. Nejzásadnější nevýhodou, která určitě odradí mnoho potenciálních živnostníků, je ručení za svoje závazky celým svým majetkem. V praxi to znamená, že pokud třeba neuhradíte fakturu, může následovat soud, exekuce a tyto ztráty pak už nemusí být citelné jenom pro vás ale i pro vaši rodinu. Je proto nutné si zvážit, jestli stojí za to takové riziko podstupovat.

 

Právnická osoba

Druhou možností je podnikat jako právnická osoba. Většina lidí, kteří se takto rozhodnou, volí variantu společnosti s ručením omezeným.

Při s.r.o. musíte počítat s o mnoho větším právním a administrativním zatížením už i při samotném zakládání. Musíte mít čistý trestní rejstřík, místo, na kterém bude vaše společnost sídlit, a také musíte mít základní kapitál, který do nedávna představoval alespoň 200 000 Kč. Dle nového občanského zákoníku však byl snížen po vzoru EU na 1 Kč. Ať již si zvolíte základní kapitál jakýkoliv, je potřeba říct, že s tímto kapitálem můžete po založení firmy manipulovat. A při tomto typu podnikání je to suma, kterou při zařizování samotného fitness centra určitě využijete.

Váš základní kapitál může mít i nepeněžní podobu, ale v takovém případě musí být oceněn znalcem.

Proces založení pak pozůstává z několika kroků:

  1. sepsání společenské smlouvy u notáře
  2. složení základního kapitálu v minimální výši 1 Kč
  3. ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, je potřeba vyplnit formulář: http://download.mpo.cz/get/28675/51080/585286/priloha016.pdf
  4. zapsání do obchodního rejstříku
  5. s výpisem z obchodního rejstříku můžete jít do banky, kde vám vytvoří firemní bankovní účet
  6. registrace na finančním úřadě

 

Při založení s.r.o. většina zájemců potřebuje také právní pomoc, protože tento proces je složitý a člověk tímto procesem bez potřebných právních znalostí nedokáže projít sám.

Za výhodu oproti živnosti můžeme považovat menší riziko v případě, že se našemu fitness centru nedaří. Jak jsme si řekli už minule, za závazky totiž společnost ručí celým svým majetkem a náš soukromý majetek je tedy v bezpečí. Nejen podle nového občanského zákoníku platí ovšem výjimka. A to taková, že jednatel je v podstatě povinný jednat ve jménu firmy s řádnou péčí a obezřetností. Pokud tak jednáte, vašemu fitness centru se však stejně nedaří a vy nejste schopen splácet své závazky, firma ručí jen svým majetkem. Ale pokud třeba objednáte zboží a zaplatíte za něj v hotovosti bez toho, abyste si prověřili dodavatele a jeho platební schopnost, dá se konstatovat, že jste nekonal s potřebnou péčí a za závazky ručíte kromě majetku společnosti i svým vlastním majetkem.

 

Hlavním dilematem při výběru formy podnikání bude u většiny lidí zřejmě otázka, jestli menší riziko ztráty majetku u s.r.o. stojí za zvýšenou administrativní zátěž v porovnání s živností. Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, záleží na každém konkrétním člověku a jeho preferencích. Je však třeba si uvědomit důležitost tohoto kroku a rozhodnutí věnovat patřičnou pozornost, jelikož jeho následky vás budou provázet po celou dobu podnikání.

V příštím dílu si povíme, jaké jsou potřebné živnosti pro podnikání ve fitness.

 

Autor: Katarína Šlesaríková na základě materiálů České komory fitness
Foto: Česká komora fitness

Máte dotazy k podnikání ve fitness centru?

žiadosť o úver

Pastor Nilson | 09.02.2017

Potřebujete půjčku platit své účty, nebo začít nový podnik? můžete mě kontaktovat nyní pro více informací. pastornilson552@gmail.com